Meelespea

Näidute teatamise periood on kolm päeva – tarbimisele järgneva kuu esimesest kuni kolmanda kuupäevani kaasa arvatud. Maagaasi näitu palume teatada igakuiselt. Ootame andmeid ka siis, kui tarbimine mõnes kuus puudub. Sellisel juhul palume näidata nulltarbimist, sisestades lõppnäiduks tarbimiskuu algnäidu. Kui maagaasi näit jääb 3. kuupäevaks sisestamata, prognoosib TARBEGAAS tarbitud maagaasi koguse kliendi möödunud kuude tarbimise järgi.

Palume meile edastada numbrid, mis asuvad mõõdikul enne koma ning näidu sisestamisel kirjutage numbrid ilma tühikuteta. TARBEGAAS ei koosta vigaselt esitatud näidu põhjal kunagi arvet, sest see võib osutuda ebakorrektseks. Juhul, kui edastatud maagaasi näidus on viga, prognoosib TARBEGAAS tarbitud maagaasi koguse kliendi möödunud kuude tarbimise järgi.