Taristuga liitumine

LIITUMISTAOTLUS  Maagaasi taristuga liitumiseks palume esitada liitumistaotlus. Täidetud taotlus palun saatke e-posti aadressile gaas@tarbegaas.ee.

LIITUMISTINGIMUSED  Peale liitumistaotluse saamist väljastame taristuga liitumise tingimused:

  • liitumispunkti asukoha
  • maagaasi rõhu liitumispunktis
  • mõõdiku paigaldamise nõuded

MAAGAASI MÜÜGILEPING  Peale liitumistingimuste kinnitamist sõlmime taristuga liitumise lepingu, milles määratakse kindlaks:

  • liitumispunkt ja taristu teeninduspiir
  • liitumistasu suurus ja maksmise tingimused
  • lepingu täitmise tähtajad

TEHNILISED TINGIMUSED maagaasiprojekti koostamiseks väljastame peale maagaasi müügilepingu sõlmimist. TARBEGAAS ehitab talle kuuluva maagaasitorustiku kuni liitumispunktini, milleks on tavaliselt liituja kinnistu piir. Liituja projekteerib ja ehitab omavahenditest maagaasitorustiku alates liitumispunktist ning paigaldab gaasikütteseadme.

MAAGAASI TARNETE AVAMINE  Kui taristuga liitumiseks vajalikud seadmed on paigaldatud ja tehniliselt kontrollitud, siis paigaldab TARBEGAAS mõõdiku ja on valmis alustama maagaasi tarneid.

© PUHAS ENERGIA