Taristuga liitumine

LIITUMISTAOTLUS  Maagaasi taristuga liitumiseks palume esitada liitumistaotlus. Täidetud taotlus palun saatke e-posti aadressile gaas@tarbegaas.ee.

LIITUMISTINGIMUSED  Peale liitumistaotluse saamist lepime kokku taristuga liitumise tingimused:

  • liitumispunkti asukoha
  • maagaasi rõhu liitumispunktis
  • maagaasi kulu näitajad
  • mõõdiku paigaldamise nõuded

MAAGAASI MÜÜGILEPING  Kui liituja on liitumistingimustega nõus, siis sõlmime taristuga liitumise- ja maagaasi müügilepingu, milles määratakse kindlaks:

  • liitumispunkt ja mõõtesüsteemi asukoht
  • taristu teeninduspiir
  • liitumistasu suurus ja maksmise tingimused
  • lepingu täitmise tähtajad

TEHNILISED TINGIMUSED projekti koostamiseks väljastame peale maagaasi müügilepingu sõlmimist. TARBEGAAS ehitab oma maagaasitorustiku kuni liitumispunktini, milleks on tavaliselt kinnistu piir. Liituja projekteerib ja ehitab omavahenditest maagaasitorustiku alates liitumispunktist ning paigaldab gaasikütteseadme. Tööprojekti palume kooskõlastada TARBEGAAS´iga.

VASTUVÕTMINE  Kui taristuga liitumiseks vajalikud seadmed on paigaldatud ja tehniliselt kontrollitud, siis võtab meie esindaja need vastu, kontrollides teostust vastavalt liitumislepingu tingimustele. Peale seda oleme valmis alustama maagaasi tarneid.

© PUHAS ENERGIA