Teated

  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 26. septembrist 2018 on alates 1. jaanuarist 2019 Tarbegaasi võrguteenuse hind 0,1230 eur/m3. Avaldatud 28.09.2018.
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 22. oktoobrist 2019 on alates 1. jaanuarist 2020 Tarbegaasi võrguteenuse hind 0,1378 eur/m3. Avaldatud 31.10.2019.
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 31. detsembrist 2020 on alates 1. märtsist 2021 Tarbegaasi võrguteenuse hind klientidele 0,1381 eur/m3. Avaldatud 01.01.2021.
  • Maagaasi maksimaalne müügihind eratarbijatele perioodil jaanuar kuni märts 2022 on 1,977 eur/m3. Avaldatud 30.11.2021.
  • Maagaasi maksimaalne müügihind eratarbijatele perioodil aprill kuni juuni 2022 on 2,977 eur/m3. Avaldatud 1.03.2022