Teated

  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 31. detsembrist 2020 on alates 1. märtsist 2021 Tarbegaasi võrguteenuse hind klientidele 0,1381 eur/m3. Avaldatud 01.01.2021.
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 5. juulist 2022 on alates 5. septembrist 2022 Tarbegaasi võrguteenuse hind klientidele 0,2578 eur/m3. Avaldatud 05.07.2022.
  • Maagaasi maksimaalne müügihind eratarbijatele perioodil oktoober kuni detsember 2022 on 4,90 eur/m3. Avaldatud 1.09.2022
  • Maagaasi maksimaalne müügihind eratarbijatele perioodil jaanuar – märts 2023 on 3,91 eur/m3. Avaldatud 09.11.2022.
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 9. novembrist 2022 on alates 9. jaanuarist 2023 Tarbegaasi võrguteenuse hind klientidele 0,2629 eur/m3. Avaldatud 09.11.2022.