Teated

  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele on alates 1. jaanuarist 2023 Tarbegaasi võrguteenuse hind klientidele 0,2629 eur/m3. Avaldatud 09.11.2022.
  • Maagaasi maksimaalne müügihind eratarbijatele alates 1. märtsist 2023 on 1,75 eur/m3. Avaldatud 31.01.2023.
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele on alates 6. juunist 2023 Tarbegaasi võrguteenuse hind klientidele 0,2699 eur/m3. Avaldatud 06.04.2023.
  • Alates 01.05.2023 kehtib strateegilise gaasivaru makse, mille määraks on 0,40 eurot/mWh.
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele on alates 7. oktoobrist 2023 Tarbegaasi võrguteenuse hind klientidele 0,2726 eur/m3. Avaldatud 07.08.2023.
  • Vastavalt Konkurentsiameti otsusele on alates 11. detsembrist 2023 Tarbegaasi võrguteenuse hind klientidele 0,2893 eur/m3. Avaldatud 12.09.2023.
© PUHAS ENERGIA